Hvordan virker denne metode

Du vil uge for uge blive introduceret for ugens tema, derefter bliver guidet igennem visualiserings-øvelser, hvor du kommer i kontakt med fornægtede sider af dig selv – både negative som positive. Der vil være ugentligt hjemmearbejde der sikre dig at du får succes med dit mål.  

Du bliver coachet 1 - 1½ time én gang om ugen i minimum 5 uger og max. 3 måneder, samtalen forgår over telefonen. Ved hjælp af indre, guidede visualiseringer, får du adgang til dine egne svar, og indsigt i præcis, hvad du har brug for at gøre. Der er ikke tale om nogen mirakelkur! Det vil kræve handling, mod og villighed fra din side. Til gengæld får du mulighed for at få mere, af det du altid har længtes efter.

De fleste mennesker bruge deres bevidste tanker på at løse deres problemer. Da vores tanker er stærkt påvirket af vores følelser og nuværende og tidligere oplevelser, giver det ofte ikke det ønskede resultat, måske snare tværtimod.
Vores tanker er gode til at analysere, udregne og når vi skal lægge planer. Helt naturligt bliver vores tanker hver eneste dag fyldt med informationer, indtryk, stemninger og følelser. Vi har så travlt med at bruge vores tanker på at tolke og analysere, at vi har glemt at mærke efter, og stole på det vi selv føler, er rigtigt for os.

Igennem det antal uger du vælger (minimum 5 uger), vil du opnå: 

  • Styrkelse af din evne til at tage og stole på dine egne beslutninger/løsninger
  • En fornyet bevidsthed over egne evner og muligheder
  • Øge din personlige strukturering
  • Skabe varig forandring og udvikling for dig selv
  • Blive bedre til positivt at sætte grænser
  • Få bedre gennemslagskraft
  • Overkomme forhindringer og styrke motivation