Undervisning i kommunikation med udsatte borgere

Jeg har i flere år undervist socialrådgiverstudernede og fængselsbetjente i kommunikation med udsatte borgere. Det er to faggrupper der dagligt er særlig udfordret i deres arbejde. Dels fordi de skal følge en masse regler og love og dels fordi borgerne kan være psykisk og socialt presset.

Jeg benytter bl.a. metoder fra forum teater hvor vi arbejder med interaktion i konfliktfyldte situationer fra deltagernes hverdag. 

Når vi havner i konfliktsituationer sker der ofte det, at vores glemte og ubevidste projektioner slår ud i lys lue. Projektioner er ofte årsag til at vi kommer til at kommunikere med vores følelser istedet for med vores bevidsthed. 

At tale med udsatte børn og unge 

Jeg underviser socialrådgiverstuderende i hvordan de kan tale med selv helt små børn, også dem der endnu ikke har fået sprog.

Det handler om at du som fagperson skal betragte barnet som en ligeværdig samtalepartner. Måske skal der ske voldsomme indgreb i barnets liv, som det ikke kan forstå, så husk, at barnet forstår alt hvad du siger. Derfor er metoden banebrydende ift. den nænsomme anbringelse. Mere om metoden se under link med spædbarnterapi og på www.spædbarnsterapi.dk